Monday, May 5, 2014

#BringBackOurGirls: Over 200 Young Girls Kidnapped From Their School in Nigeria, Boko Haram Claims Responsibility

 photo 05299b85-0f82-49cb-9c74-eda9d1ac91dc_zpsb9e8e1ef.jpg


Please continue to pray for the safe return of all the students who were taken from their school in Chibok, Nigeria.Chibok released a partial list of the kidnapped students' names:

1. Deborah ​Abge 2. Awa ​Abge ” 3. Hauwa ​Yirma ” 4. Asabe ​Manu ” 5. Mwa ​Malam pogu ” 6. Patiant ​Dzakwa ” 7. Saraya ​Mal. Stover ” 8. Mary ​Dauda ” 9. Gloria ​Mainta ” 10.Hanatu ​Ishaku ” 11. Gloria ​Dama ” 12. Tabitha ​Pogu ” 13. Maifa ​Dama ” 14. Ruth ​kollo ” 15. Esther ​Usman ” 16 Awa ​James 17 Anthonia Yahonna 18 Kume ​Mutah 19 Aisha ​Ezekial ” 20 Nguba ​Buba ” 21 Kwanta ​Simon. 22 Kummai ​Aboku. 23 Esther ​Markus 24 Hana ​Stephen. 25. Rifkatu ​Amos 26 Rebecca ​Mallum 27.Blessing ​Abana. 28. Ladi ​Wadai 29. Tabitha ​Hyelampa. 30 Ruth ​Ngladar . 31 Safiya ​Abdu . 32 Na’omi ​Yahonna. 33 Solomi ​Titus . 34Rhoda ​John 35 Rebecca ​Kabu 36. Christy ​Yahi. 37. Rebecca ​Luka. 38. Laraba ​John 39 Saratu ​Markus. 40. Mary ​Usman. 41 Debora ​Yahonna. 42.Naomi ​Zakaria 43 Hanatu ​Musa 44. Hauwa ​Tella 45.Juliana ​Yakubu. 46. Suzana ​Yakubu 47.Saraya ​Paul. 48. Jummai ​Paul 49. Mary ​Sule 50. Jummai ​John. 51.Yanke ​Shittima. 52. Muli ​Waligam . 53. Fatima ​Tabji. 54. Eli ​Joseph. 55.Saratu ​Emmanuel. 56. Deborah Peter. 57.Rahila ​Bitrus. 58. Luggwa ​Sanda. 59. Kauna ​Lalai. 60. Lydia ​Emmar. 61.Laraba ​Maman. 62.Hauwa ​Isuwa. 63. Confort ​Habila. 64. Hauwa ​Abdu. 65. Hauwa ​Balti. 66.Yana ​Joshua. 67.Laraba ​Paul. 68.Saraya ​Amos. 69. Glory ​Yaga. 70. Na’omi ​Bitrus. 71. Godiya ​Bitrus. 72. Awa ​Bitrus. 73. Na’omi ​Luka. 74. Maryamu Lawan. 75. Tabitha ​Silas. 76. Mary ​Yahona. 77. Ladi ​Joel. 78. Rejoice ​Sanki. 79. Luggwa ​Samuel. 80.Comfort ​Amos. 81. Saraya ​Samuel. 82. Sicker ​Abdul. 83.Talata ​Daniel. 84. Rejoice ​Musa. 85Deborah ​Abari. 86. Salomi ​Pogu. 87.Mary ​Amor. 88. Ruth ​Joshua. 89Esther ​John. 90. Esther ​Ayuba. 91. Maryamu Yakubu. 91. Zara ​Ishaku. 93. Maryamu Wavi 94. Lydia ​Habila. 95. Laraba ​Yahonna. 96. Na’omi ​Bitrus. 97.Rahila ​Yahanna. 98. Ruth ​Lawan. 99. Ladi ​Paul. 100 Mary ​Paul. 101. Esther ​Joshua. 102. Helen ​Musa. 103. Margret Watsai. 104. Deborah Jafaru. 105. Filo ​Dauda. 106. Febi ​Haruna. 107.Ruth ​Ishaku. 108.Racheal Nkeki. 109. Rifkatu Soloman. 110.Mairama yahaya. 111.Saratu ​Dauda. 112.Jinkai ​Yama. 113.Margret Shettima. 114.Yana ​yidau. 115. Grace ​Paul. 116. Amina ​Ali. 117. Palmata Musa 118. Awagana Musa 119. Pindar ​Nuhu 120.Yana ​Pogu. 121. Saraya ​Musa 122. Hauwa ​Joseph. 123. Hauwa ​kwakwi. 125. Hauwa ​Musa. 126. Maryamu Musa. 127. Maimuna Usman. 128. Rebeca Joseph. 129.Liyatu ​Habitu. 130. Rifkatu Yakubu. 131. Naomi ​Philimon. 132.Deborah Abbas. 133. Ladi ​Ibrahim. 134. Asabe ​Ali 135. Maryamu Bulama. 136.Ruth ​Amos. 137.Mary ​Ali 138. Abigail Bukar 139 Deborah Amos 140. Saraya ​Yanga 141. Kauna ​Luka 142. Christiana Bitrus 143.Yana ​Bukar 144. Hauwa ​peter 145.Hadiza ​Yakubu. 146.Lydia ​Simon 147. Ruth ​Bitrus . 148.Mary ​Yakubu 149.Lugwa ​Mutah. 150 Muwa ​Daniel. 151 Hanatu ​Nuhu 152. Monica Enoch. 153. Margret Yama. 154.Docas ​yakubu. 155. Rhoda ​peter 156. Rifkatu Galang 157. Saratu ​Ayuba. 158. Naomi ​Adamu. 159. Hauwa ​Ishaya 160. Rahap ​Ibrahim 162. Deborah Soloman. 163Hauwa ​Mutah 164. Hauwa ​Takai. 165. Serah ​Samuel. Below are the Muslim Girls. 166. Aishatu Musa. 167. Aishatu Grema. 168. Hauwa ​Nkeki 169. Hamsatu Abubakar 170.Mairama Abubakar. 171 Hauwa ​Wule 172. Ihyi ​Abdu 173. Hasana Adamu. 174. Rakiya ​Kwamtah 175 Halima ​Gamba. 176. Aisha ​Lawan . 177. Kabu ​Malla 178. Yayi ​Abana. 179. Falta ​Lawan. 180. Kwadugu Manu

No comments: